UWC doet weer mee! pt.2

| Categorie: Middelbaar onderwijs, Opschonen

Met de mentorklassen van docente Olaya, die zelf ook ooit op deze school zat toen ze tiener was, zijn we op 2 oktober ook al aan de slag gegaan. Vandaag gaan we verder op het thema vervuiling door zwerfafval, waar we in oktober een start mee hebben gemaakt. En vanaf januari 2020 zullen we het samen hebben over afvalscheiding en afvalverwerking, en hoe dat in de gemeente Maastricht wordt geregeld. Want, zo blijkt vandaag, de 64 tieners weten wel al een heleboel, maar eigenlijk helemaal niet hoe afvalverwerking in Maastricht in zijn werk gaat. In januari zal #PickitUp dit haarfijn uitleggen aan deze 13 en 14-jarigen van het United World College.

Community Service is een vast onderdeel van het lesprogramma voor de leerlingen van het United World College. Leerlingen zijn veelal van buitenlandse komaf, en om kennis te maken met de Nederlandse cultuur én de lokale gebruiken, starten de leerlingen van deze school hier al jong mee. Het UWC heeft een basisschool, een middelbare school en een campus; voor deze leerlingen worden er zelfs buiten schooltijd activiteiten georganiseerd. #PickitUp is inmiddels een vast onderdeel geworden van het activiteitenpakket van zowel het basis- als het middelbare onderwijs, en naast de vaste momenten in het jaar zoals de Landelijke Opschoondag, NL-doet en de start van ieder schooljaar wordt er ook op andere momenten door het jaar geregeld gekozen voor een lesprogramma van #PickitUp.