UWC doet weer mee! pt. 1

| Categorie: Middelbaar onderwijs, Opschonen

Community Service is een vast onderdeel van het lesprogramma voor de leerlingen van het United World College. Leerlingen zijn veelal van buitenlandse komaf, en om kennis te maken met de Nederlandse cultuur én de lokale gebruiken, starten de leerlingen van deze school hier al jong mee. Het UWC heeft een basisschool, een middelbare school en een campus; voor deze leerlingen worden er zelfs buiten schooltijd activiteiten georganiseerd. #PickitUp is inmiddels een vast onderdeel geworden van het activiteitenpakket van zowel het basis- als het middelbare onderwijs, en naast de vaste momenten in het jaar zoals de Landelijke Opschoondag, NL-doet en de start van ieder schooljaar wordt er ook op andere momenten door het jaar geregeld gekozen voor een lesprogramma van #PickitUp.

Met de mentorklassen van docente Olaya, die zelf ook ooit op deze school zat toen ze tiener was, gaan we maar liefst 5 keer aan de slag in het schooljaar van 2019-2020, en vandaag is de aftrap. We maken kennis met alle 64 leerlingen en spreken klassikaal over de gevolgen van plastic afval in het milieu. In de tweede helft van de les gaan we, onder leiding van diverse #PickitUp en UWC-docenten in groepjes naar buiten om de schoolomgeving op te schonen. In november 2019 en in januari 2020 doen we deze activiteiten nogmaals; het UWC maakt haar schoolomgeving zo geregeld schoon dat de school er misschien eens over na kan denken om dit gebied te ‘adopteren’? (www.nederlandschoon.nl/gebiedsadoptie)