#PickitUp op IKC Ziezo!

| Categorie: Basisonderwijs

In 2019 was #PickitUp voor het eerst op basisschool De Kring in de Heeg, bij juf Mariëlle in groep 4. Mariëlle beloofde ons dat we terug mochten komen in het daaropvolgende jaar, maar helaas mocht het niet zo zijn omwille van Corona. Opeens kwam daar in 2021 dan toch weer de vraag van de school voor een #PickitUp activiteit, maar nu van het nieuwe kindcentrum Ziezo; het resultaat van een fusie tussen OBS de Kring en OBS de Perroen. Een hele nieuwe school op een nieuwe plek, maar met dezelfde leuke docenten en leerlingen! Ook in 2022 mocht #PickitUp terugkomen voor lessen en opschoonacties in de drie combinatieklassen 3-4. De betrokkenheid van deze jonge kinderen voor het thema zwerfafval is enorm, en groeiende. Wat weten ze al veel op deze jonge leeftijd. Want het is bijvoorbeeld niet altijd vanzelfsprekend dat jonge kinderen het verschil zien tussen organisch materiaal en stukjes zwerfvuil in de natuur. Maar deze kinderen wel. Helaas was er genoeg afval te vinden tijdens de opschoonacties, maar deze toppers van Ziezo! hebben daar op z’n minst voor even korte metten mee gemaakt!