#PickitUp op IKC Ziezo!

| Categorie: Basisonderwijs

In 2019 was #PickitUp voor het eerst op basisschool De Kring in de Heeg, bij juf Mariëlle in groep 4. Mariëlle beloofde ons dat we terug mochten komen in het daaropvolgende jaar, maar helaas mocht het niet zo zijn omwille van de welbekende reden. Opeens kwam daar dan toch weer de vraag van de school voor een #PickitUp activiteit, maar nu van het nieuwe kindcentrum Ziezo; het resultaat van een fusie tussen OBS de Kring en OBS de Perroen. Een hele nieuwe school op een nieuwe plek, maar met dezelfde leuke docenten en leerlingen! #PickitUp was op bezoek bij de leerlingen van meester Marcel en juf Mariëlle van groep 4, en twee weken later in de klas bij juf Janneke en meester Bert-Jan van de groepen 3. Die laatste waren misschien wel de jongste leerlingen die ooit lessen van #PickitUp hebben gevolgd. En misschien ook wel de leerlingen die het beste bezig zijn van alle klassen waar #PickitUp ooit was geweest. Nog nooit had een van deze kinderen ooit iets bewust in de openbare ruimte op de grond gegooid. De betrokkenheid van de jongste kinderen voor het thema zwerfafval is enorm, en groeiende. Wat weten ze al veel op deze jonge leeftijd. Want het is bijvoorbeeld niet altijd vanzelfsprekend dat jonge kinderen het verschil zien tussen organisch materiaal en stukjes zwerfvuil in de natuur. Maar deze kinderen wel. Helaas was er genoeg afval te vinden tijdens de opschoonacties, maar deze toppers van Ziezo! hebben daar op z’n minst voor even korte metten mee gemaakt!