Opschonen langs de Groene Loper

| Categorie: Onderwijs, Schoolomgeving opschonen, Zwerfafval

Ook de VHBO brugklasleerlingen van het Sint Maartenscollege gingen schoon het nieuwe schooljaar in. Na een introductieles van de mentor op 4 oktober waren de 80 leerlingen helemaal klaar-voor-de-start om de wijken rondom de Noormannensingel zwerfafvalvrij te maken. Zelfs een winkelwagen werd gevonden en gevuld met zwerfvuil rondom de aanleg van de Groene Loper die grenst aan de schoollocatie. Met veel fanatisme en onder begeleiding van zeer betrokken docenten werd een fantastisch resultaat behaald!

Net als het VHBO Maastricht locatie Eenhoornsingel wordt ook op de locatie Noormannensingel vakoverstijgend gewerkt aan duurzame thema’s middels OPEDUCA. Deze onderwijsvorm is uniek voor het onderwijs in Maastricht en staat vrij vertaald voor een ‘open educatieve omgeving’ waarbij leerlingen de meest actuele kennis en vaardigheden ontwikkelen met behulp van een wereldwijd netwerk zonder grenzen. Aan de hand van relevante thema’s gaan leerlingen op ontdekkingsreis en bouwen zij gaandeweg aan een kennisveld waarin kerndoelen per vak als vanzelfsprekend aan de orde komen en vereiste vaardigheden ontwikkeld worden, met Leren voor Duurzame Ontwikkeling als leidraad.