Lesje afvalbeleid in the City of Maastricht

| Categorie: Afval scheiden, Middelbaar onderwijs, Opschonen

Op 15 en 22 januari 2020 krijgt klas MYP4 van het United World College Maastricht een kijkje in het gemeentelijk afvalbeleid. In een filmpje in de klas wordt uitgelegd hoe het gemeentelijk afval via de afvalbakken en milieuperrons bij afvalverwerker Attero wordt verwerkt. Het gesprek komt op gang. Niet overal in de wereld is de afvalinzameling en -verwerking zo goed geregeld als hier in Nederland. Niet overal wordt gerecycled. Zo vertelt één van de docenten bijvoorbeeld dat in Engeland het recyclen van afval wordt tegengewerkt door een veel te complex huishoudelijk inzamelsysteem, en vertelt een leerling dat in Curaçao een groot deel van het afval nog op het stort belandt. Verrast zijn de leerlingen wanneer zij horen dat óns plastic weer een grondstof vormt voor nieuwe producten zoals straatlantaarns.

Vervolgens gaan de leerlingen naar buiten om meer praktische uitleg te krijgen op een van de milieuperrons in de buurt van de school. De afvalcoaches van de gemeente Maastricht zijn erbij en vertellen over hun werk. Zij zijn de handhavers die er op toezien dat de bewoners zich aan de regels houden en het gesprek aangaan wanneer afval niet op de juiste wijze wordt aangeboden.

Ter plekke zien de leerlingen meteen hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Zowel goede als slechte voorbeelden komen voorbij tijdens het observeren van bewoners die hun afval komen aanbieden. Waar nodig, worden bewoners aangesproken; wanneer het goed gaat maar ook wanneer afval bijvoorbeeld in de verkeerde container wordt aangeboden. ‘Het is belangrijk dat je je afval op de juiste wijze aanbiedt, niet alleen voor je omgeving en het milieu maar zeker ook voor je portemonnee’, zo waarschuwen de afvalcoaches.

De middag wordt afgesloten met een rondje afvalprikken op de weg terug naar school. Zo zijn de wereldburgers van het United World College weer een beetje wijzer en hebben ze tevens hun steentje bijgedragen in deze lessen Community Service van #PickitUp.