Lesje afvalbeleid in the City of Maastricht

| Categorie: Afval scheiden, Middelbaar onderwijs, Opschonen

Op 15 en 22 januari 2020 kreeg klas MYP4 van het United World College Maastricht een kijkje in het gemeentelijk afvalbeleid. In een filmpje werd uitgelegd hoe het gemeentelijk afval via de afvalbakken en milieuperrons bij Attero weer verwerkt wordt. Niet overal in de wereld is de afvalinzameling en -verwerking zo goed geregeld als hier in Nederland. Niet overal wordt gerecycled. Zo vertelt de docent dat in Engeland het recyclen van afval wordt tegengewerkt door een complex huishoudelijk inzamel systeem en vertelt een leerling dat in Curaçao een groot deel van het afval nog op het stort belandt. Verrast waren de leerlingen om te leren dat ons plastic weer een grondstof vormt voor nieuwe producten zoals straatlantaarns!

Vervolgens gingen de leerlingen naar buiten om uitleg te krijgen op een van de milieuperrons. De afvalcoaches van de gemeente Maastricht vertelden over hun werk. Zij zijn de handhavers die er op toezien dat de bewoners zich aan de regels houden en het gesprek aangaan als afval niet op de juiste wijze wordt aangeboden. Ter plekke zagen de leerlingen meteen hoe het er in de praktijk aan toe gaat; met zowel goede als slechte voorbeelden. Het is belangrijk dat je je afval op de juiste wijze aanbied, niet alleen voor je omgeving en het milieu maar zeker ook voor je portemonnee. Zo waarschuwden de afval coaches.

De middag werd afgesloten met een rondje afvalprikken op de weg terug naar school. Zo zijn de wereldburgers van het United World College weer een beetje wijzer en hebben ze ook weer hun steentje bijgedragen als community service.

#zwerfie