Jaarrond een schone schoolomgeving

| Categorie: Middelbaar onderwijs, Schoolomgeving opschonen

Het Bernard Lievegoed College gaat voor een duurzame samenwerking met #PickitUp. Een heel schooljaar gaat de school het thema zwerfafval onder de aandacht brengen. Daarom heeft de school voor lange tijd opruimspullen van #PickitUp in bruikleen gekregen. Zo kan elke klas aan bod komen en levert het Bernard Lievegoed jaarrond een bijdrage aan een schone schoolomgeving. En alsof dit nog niet genoeg is; het blijft niet bij opruimen alleen! Om de bewustwording verder te vergroten is er een programma opgesteld met lessen en activiteiten in het teken van afval en zwerfafval. Het opruimen van zwerfafval wordt op deze manier een vast onderdeel van het schoolprogramma. De gedachte hierachter is dat gedrag van leerlingen positief en blijvend wordt beïnvloed wanneer zij bijvoorbeeld voor de keuze staan om afval op de grond óf in de afvalbak gooien. 

In de week van de World Clean Up Day (19 september 2020) vond de aftrap plaats. Elke klas kreeg een #PickitUp les over plastic soep. En het bijzondere hiervan was, dat deze lessen niet door een #PickitUp docent werd gegeven maar door de eigen klassenmentor! Zowel mentoren als de leerlingen reageerden hier positief op. Vervolgens is de school er in die week met zo’n 200 leerlingen op uit getrokken om zwerfafval op te ruimen. Niet alleen peuken, blikjes en papiertjes zijn opgeruimd. Zelfs zwerffietsen, een kapotte kinderwagen en pallets zijn van de straat gehaald. En nu is het dus zaak om ervoor te zorgen dat het ook schoon blijft. Wegens de beperkingen van corona en de uitdaging voor de school om de reguliere lessen zo goed als mogelijk (digitaal) te blijven geven, is helaas verder nog niet veel van de grond gekomen. Maar zodra het weer kan en mag, worden de opruimrondes de loop van 2021 weer opgepakt!