INKOM 2018: How to make Maastricht wasteless?

| Categorie: Afval scheiden, Studenten

Het bleek weer erg nuttig: daar waar de studenten vandaan komen is het meestal anders geregeld als hier. Nog veel vraagtekens dus. Gelukkig kon #PickitUp duidelijkheid verschaffen. Vele vragen over dit onderwerp werden beantwoord en tevens lieten we de studenten meedenken over het vraagstuk hoe Maastricht met z’n allen zoveel mogelijk afvalvrij te maken en te houden. Nieuwe ideeën maar ook good practices elders uit het land en zelfs uit het buitenland werden aangedragen. De drie meest genoemde ideeën:

  • Plaatsen van meer afvalbakken op openbare plekken waar studenten veel komen zoals in het Stadspark;
  • Werken met een kleurcodes betreft het afvalinzamelsysteem, met bijbehorende afvalzakken of containers in diverse kleuren om aan te duiden welk afval in welke zak/container moet (Zweeds systeem);
  • Het ophalen van PMD huis-aan-huis.

#PickitUp constateerde over het algemeen een toename van de bewustwording bij deze doelgroep t.o.v. de twee voorgaande jaren op de INKOM. Waarbij de studenten uit de Noordelijker gelegen landen zoals Duitsland en Scandinavië veel meer betrokkenheid tonen dan de studenten uit het zuiden, zoals Spanje, Portugal en Italië.