Frontenpark na festival Bruis weer spik en span

| Categorie: Evenement, Middelbaar onderwijs, Samenwerken

Vandaag is het tijd voor een wel heel speciale klus. Het jaarlijkse Bruis Festival, dat voor het eerst in het Frontenpark werd gehouden, is nét afgelopen. En hoewel de Green Teams van scouting st. Gerlach tijdens de festivaldagen alles al goed hebben schoongehouden, blijft er altijd nog het een en ander liggen. Om het terrein en de omgeving rondom de Gashouder spik en span op te leveren, is vandaag de hulp in geroepen van de allernieuwste leerlingen van het UWC. Het zijn adolescenten, 16 en 17-jarigen, die voor een jaar op de campus komen wonen. Zij zijn nog maar twee dagen geleden met school begonnen. Op de vraag of zij het erg vinden om de troep van Maastrichtse festivalgangers op te ruimen, wordt geantwoord: “Het geeft het gevoel van de zomer. Ik vind het jammer dat ik het evenement zelf heb gemist”.

Community Service is een vast onderdeel van het lesprogramma voor de leerlingen van het United World College. Leerlingen zijn veelal van buitenlandse komaf, en om kennis te maken met de Nederlandse cultuur én de lokale gebruiken, starten de leerlingen van deze school hier al jong mee. Het UWC heeft een basisschool, een middelbare school en een campus; voor deze leerlingen worden er zelfs buiten schooltijd activiteiten georganiseerd. #PickitUp is inmiddels een vast onderdeel geworden van het activiteitenpakket van zowel het basis- als het middelbare onderwijs, en naast de vaste momenten in het jaar zoals de Landelijke Opschoondag, NL-doet en de start van ieder schooljaar wordt er ook op andere momenten door het jaar geregeld gekozen voor een lesprogramma van #PickitUp.