De zwerfinators van Maastricht

| Categorie: Zwerfinators

Tijdens de Coronaperiode in 2020 en in 2021 zijn er veel activiteiten gecanceld. Groepsactiviteiten zijn lange tijd uitgesloten geweest en vrijwel alle educatieve (groeps-)activiteiten binnen scholen en andere educatiecentra waren beperkt, lastig of zelfs onmogelijk om te realiseren. Nu, in 2022, kunnen we constateren dat het aantal opschoonacties in groepsverband weer helemaal hersteld is t.o.v. vóór de pandemie. Helaas is het nog steeds hoognodig…

Vanaf de coronapandemie nam het zwerfafval op straat zichtbaar toe. Corona leek voor sommige burgers een excuus om de regels van de gemeente m.b.t. afvalinzameling aan de laars te lappen. Tot grote ergernis van de gemeente en van #PickitUp, en tevens van de bewuste inwoner die zich almaar meer begon te ergeren aan het groeiende zwerfvuil in zijn eigen omgeving. Een handvol individuen meldde zich bij de gemeente of bij #PickitUp met het verzoek om gefaciliteerd te worden in het ‘zelfstandig’ opschonen. Samen met de gemeente Maastricht maakte #PickitUp vervolgens afspraken om dergelijke verzoeken van burgers in te willigen, waar bij #PickitUp zorgde voor de opschoonmaterialen, de logistiek en de communicatie, en de gemeente voor het afvoer van opgehaald zwerfafvalafval. Via de media werd er ruchtbaarheid gegeven aan deze nieuwe aanpak; lokale en regionale radio en het Limburgs Dagblad besteedden er meermaals aandacht aan.  Waar de toekomstperspectieven van het project eerder nog een sombere indruk maakte op zowel opdrachtgever als uitvoerder, heeft deze crisis in een creatieve zoektocht naar alternatief aanbod een heel nieuwe aanpak voor individuen -de zgn zwerfinators van de stad Maastricht- weten te ontwikkelen die niet slechts voor de tijdelijkheid blijkt te zijn. In 2022 zijn ze nog volop acties, en de groep groeit: de zwerfinators van Maastricht!

Boven verwachting nam de activiteit van de zwerfinators na de piek van de crisis niet af, en de aanmeldingen blijven nog steeds binnenkomen. Dagelijks zijn medewerkers van #PickitUp en de afdelings Stadsreiniging van de gemeente drukdoende met het faciliteren van deze nieuwe groep zwerfinators van de stad, en het verzorgen van communicatie tussen hen en de gemeentelijke ophaaldiensten. Met dit succes zijn alle betrokkenen in de gemeente er dan ook trots op dat deze nieuwe aanpak inmiddels vast is geïntegreerd in het educatieve bewustwordingsproject #PickitUp; de zwerfafvalaanpak van de gemeente Maastricht. 

In 2021 en 2022 heeft #PickitUp geïnvesteerd in teamuitbreiding en de installatie van een #PickUp Point (het ‘PUP’), van waaruit opschoonmaterialen worden uitgegeven aan burgers die incidenteel of voor langere periode willen opschonen. Hierdoor is meer flexibiliteit georganiseerd om binnen het project om ook het onderwijs te kunnen bedienen en faciliteren, en waardoor nog meer activiteiten kunnen plaatsvinden onder de vlag van #PickitUp in de gemeente Maastricht. 

In cijfers

Op 31 december 2022 zijn er 92 individuen actief onder de vlag van #PickitUp. Daarnaast zijn er 46 individuen actief in georganiseerd verband, d.w.z. buren, bewonerskrachten en o.a. via welzijnsorganisaties en woningverenigingen. Dat zijn 138 individuen in totaal. In 2022 (januari t/m december) haalden zij 1343 zakken zwerfvuil op.