BeestenBende kwalitatief onderzoek in Maastricht

| Categorie: Beestenbende

Naar aanleiding van het landelijke kwantitatieve onderzoek dat de Beestenbende uitvoerde in 2020, is de gemeente Maastricht benieuwd naar de resultaten van dit project specifiek in Maastricht. Het gaat dan om inzage in het gedrag van de deelnemers en het effect van hun deelname op de omgeving. Alle begeleiders van de BeestenBende leden worden persoonlijk gebeld en krijgen een 7-tal vragen zorgvuldig geformuleerde voorgelegd door de BeestenBende organisatie. De resultaten zijn als volgt:

Aantal respondenten: 20 van 29 ondervraagde BeestenBende teams

 1. Hoe vaak in de maand lopen jullie gemiddeld een opruimronde?
 • 15 groepen lopen gemiddeld 1 keer per maand
 • 3 groepen lopen gemiddeld 1 keer per 2 maanden
 • 1 groep loopt gemiddeld 2 keer per maand
 • 1 groep loopt gemiddeld meer dan 2 keer per maand

2. Wat doen jullie met de volle zakken?

 • 10 groepen zetten volle zakken neer bij school, alwaar de gemeente de zakken komt ophalen
 • 7 groepen melden hun volle zakken aan bij CNME waarna de gemeente de zakken thuis komt ophalen
 • 3 groepen zetten volle zakken neer bij een milieuperron, alwaar de gemeente de zakken komt ophalen

3. Waar ligt veel afval?
Top 5 antwoorden:

 1. Op parkeerplaatsen
 2. Langs de Maas
 3. Bij speeltuintjes
 4. Bij milieuperrons
 5. In parken

4. Waar lopen jullie?
De wijken waar het meest wordt gelopen top 4:

 1. Belfort, St. Pieter en Scharn
 2. Jekerdal
 3. Daalhof en Wyckerpoort 
 4. Boschpoort, Heugem en Malberg

 5. Wordt jullie team tijdens opruimrondes aangesproken en/of gecomplimenteerd?
  Van de respondenten geeft 95% aan complimentjes te ontvangen tijdens het opruimen. 

 6. Wat is voor jou en voor jouw kinderen het effect van het lid zijn van De BeestenBende? 
  Antwoorden top 3:
 1. ‘ Naast het opruimen en de bewustwording van zwerfafval, leren kinderen ook heel veel van de onderlinge samenwerking tijdens een opruimronde.’
 2. ‘De kids waren al bewust bezig met afval, maar zijn dat nu nog meer.’ 
 3. ‘Complimentje van omstanders werken heel motiverend.’

  En tot slot 7. Doen jullie iets extra’s tijdens de opruimrondes? Bijvoorbeeld het combineren van een ronde met een andere activiteit, of…?
  Antwoorden top 3:
 1. ‘Samen iets lekkers eten of drinken.’ 
 2. ‘Een afvalbingo spelen tijdens het opruimen.’ 
 3. ‘Het combineren van een opruimronde met een bezoek aan een speeltuintje.’